ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR

Resulü Ekrem :

"Abdest alırken besmele çekmeyen kimse için abdest yoktur" buyurdu.

Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike lehû ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühû.

MANASI:Allah'tan başka ilah olmadığına O'nun tek ve şeriki olmadığına şehadet ederim.Muhammed O'nun kulu ve Resûlü olduğuna da şehadet ederim.

"Abdest aldıktan sonra bunu okuyan kimse için cennetin sekiz kapısı açılır;dilediğinden girer"buyurmuşlardır.

Abdest alırken besmele çektikten sonra bu şehadeti okumak müstehaptır.

Abdest azaları yıkanırken dua yapılması içim hadis rivayet edilmemiştir.Fıkıh alimleri,selefi salihinin okudukları şu mealdeki duaları okumayı müstehap sayarlar:

Besmeleden sonra okunur:

El hamdü lillahillezî cealel mae tahûran.

MANASI:Hamd suyu temiz kılan Allah'a aittir.

Ağıza su alınırken şu dua okunur:

Allahümmeskınî min havzı nebiyyike Sallallahü aleyhi ve selleme kes'en la azmeü ba'dehû ebeden.

MANASI:Ey Allah'ım bana nebiyyi muhteremin olan Muhammed (s.a.v.)in havzı kevserinden içir ki,ondan sonra ebediyyen su içme arzusu duymayayım.

Buruna su verirken:

Allahümme la tahrimnî raihate neîmike ve cennatike.

MANASI:Ey Allah'ım cennetinin ve nimetlerinin güzel kokusunu almaktan beni mahrum etme.

Yüz yıkanırken:

Allahümme beyyıd vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh.

MANASI:Ey Allah'ım rûzu cezada,yüzlerin bembeyaz ve simsiyah kesileceği o günde yüzümü beyaz kıl.

Sağ kol yıkanırken:

Allahümme atınî kitabî bi yemînî ve hasibni hisaben yesîran.

MANASI:Ey Allah'ım amel defterimi sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle.

Allahümme la tutinî kitabî bi şimalî ve la min veraı zahrî.

MANASI:Ey Allah'ım amel defterimi solumdan ve arkamdan verme.

Başa mesh ederken:

Allahümme harrim şa'rî ve beşerî ilennari ve azıllenî tahte arşike yevme la zılle illa zıllüke.

MANASI:Allah'ım kıllarımı ve derimi cehenneme haram kıl.Arşının gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde beni Arşının gölgesinde gölgelendir.

Kulaklara mesh verilirken:

Allahümmec'alnî minellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahsenehû.

MANASI:Ey Allah'ım sözü işitip te sözün en doğrusuna tabi olanlardan eyle.

Ayaklar yıkanırken:

Allahümme sebbit kademeyye alassıratı.

MANASI:Ey Allah'ım ayaklarımı sırat üstünden kaydırma.

Abdest aldıktan sonra okunacak dua:

Allahümmağfir lî zenbî ve vessı fî darî ve barik li fi rizkî.

MANASI:Ey Allah'ım günahımı affet,evimi genişlet ve rızkıma bereket ver.